محمود برزگر
استفاده از مانگو دی بی در فریم ورک لاراول

استفاده از مانگو دی بی در فریم ورک لاراول

کتابخانه زیر این قابلیت را به برنامه نویسان لاراول میدهد تا بتوانند با دستورات eloquent با پایگاه داده مانگو دی بی (MongoDB) ارتباط برقرار کنند.

هنگامی که این کتابخانه را نصب کردید، کافی است در مدل به جای فراخوانی کتابخانه MySQL، این کتابخانه را فراخوانی کنید.

 

https://github.com/jenssegers/laravel-mongodb