محمود برزگر

Category Archives: PHP

استفاده از مانگو دی بی در فریم ورک لاراول

استفاده از مانگو دی بی در فریم ورک لاراول

کتابخانه زیر این قابلیت را به برنامه نویسان لاراول میدهد تا بتوانند با دستورات eloquent با پایگاه داده مانگو دی بی (MongoDB) ارتباط برقرار کنند. هنگامی که این کتابخانه را نصب کردید، کافی است در مدل به جای فراخوانی کتابخانه MySQL، این کتابخانه را فراخوانی کنید.   https://github.com/jenssegers/laravel-mongodb